Stamboom familie Speerstra

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( |

SurnameIndividuals
(de Jong)
1
(de Vries)
1
(Hiemstra)
1
(Jannie) Bos
1
(Jenne) Oosting
1
(Klaversma)
1
(Speerstra)
2
(van der Meer)
1
(van der Ploeg)
1
Abma
2
Alberda
1
Albersma
1
Alberts
1
Algera
2
Allerts
1
Alles
1
Althuisius
4
Andela
1
Anderzack
1
Andriesdr.
1
Anema
1
Annes
2
Antonia Annes Speerstra
1
Antonie
1
Apallius
1
Asseburg
1
Atsma
2
Attema
2
Baarda
2
Bakker
8
Balman
1
Bangma
1
Barend Slier
1
Bastiaan
2
Baukes
1
Beckers
1
Beeksma
1
Beerends
1
Belksma
1
van Bemmelen
1
Bergsma
1
Bergstra
3
Bijlsma
1
Birker
1
Blaauw
1
Blankendaal
1
Blanksma
1
Bleeker
2
de Boer
Boer
9
3
12
Boersma
23
Bokkes
1
Bokma
3
Boogerd
1
Boonstra
9
Bosma
3
Bottema
6
Bottinga
6
Bouma
2
Bouwes
1
Boxum
3
Braakhuis
1
Braeken
1
Brak
1
Breeuwsma
5
Brender ? Brandis
1
Broersma
1
Brons
2
Brouwer
5
van Brug
1
Bruinsma
4
Buisman
1
Bultstra
2
Bylsma
1
Christoff
1
Cole
1
Coolen
1
Cornelis
2
Cornelis(Grondsma)
1
Deehan
1
Diepstra
2
van Dijk
3
Dijkstra
5
Dircx
1
Dooper
2
Dorland
2
Douma
1
Douwenga
3
Douwes
2
Douwsma
1
Draak
1
Dracht
1
Dragstra
1
Drost
1
van der Duim
1
van der Duin
5
Dupon
1
Durksz
1
Dykstra
3
Ecoma
2
Eeltjes
2
Eisen
3
Engelsman
1
Engeringh
1
Engles
1
van Essen
1
Esther Knip
1
Eysinga
4
Eyzenga
1
Eyzes
1
Faber
1
Face
1
Feenstra
1
Feites
1
Fetzes
1
Fibbe
1
Finnema
1
Fischer
1
Flapper
1
Fokma
1
Folkertsma
1
Fopma
1
Foppes
1
Foss
2
Frijlink
2
Fynja
1
van der Gaast
1
Gatske Fokeltje Gerritsma
1
Geling
1
Gerbens
2
Gerlsma
1
Gerrits
1
Gerritsma
2
Gesman
1
Gielen
1
Gijsen
1
de Glee
1
van Goeverden
1
de Graaf
1
Greys
1
Groen
4
Groenendaal
1
Groeneveld
1
Grondsma
1
de Haan
4
Haanstra
4
Haantjes
1
Haarsma
4
Hainzes
1
Harmens
1
Hartman
1
Hartong
1
Heeringa
1
Heida
1
Heimsoth
1
Heinen
1
Hellinga
1
Hemsens
1
Hendricus Versteeg
1
Hess
1
Hielkema
1
Hiemstra
6
Hilverda
1
van der Hoek
20
Hoekema
7
Hoekman
1
Hoekstra
8
Hofstra
3
Hoitsma
1
Holkema
6
van Holten
1
Holtrop
1
Hoogerzeil
1
de Hoop
3
van Hoorn
1
van der Horst Jansen
1
Hotzes(Sjoerds?)
1
Houwman
1
Hoving
1
Huisman
1
Huizinga
2
Hylkes
1
IJzendoorn
1
Jaarsma
2
Jacobs
10
Jager
1
Jan van der Werff
1
Jans
7
Jansma
1
Janson
3
Jeeninga
2
Jellema
8
Jeunhomme
1
Johnson
2
de Jong
33
Jonge
1
Jonkers
1
Jorritsma
1
Julianus
1
Kalsbeek
2
van Kan
1
Kant
3
Karssiens
5
Kemp
4
Kersten
2
Klaversma
11
Klazes
4
van der Klein
1
Kloosterman
1
Kloostra
1
Knip
1
de Koe
1
Kok
4
Kolen
1
de Koo
4
Kooistra
1
Koomen
1
Koopman
2
Koopmans
5
Kramer
1
Krekt
1
Kromhout van der Meer
2
Kuipers
3
Kummer
1
Kuypers
1
Kyk Inde Vegt
1
van de Lageweg
Lageweg
3
3
6
Lam
1
Laribij
2
van der Leem
1
Leenstra
4
Leeuwenstein
1
Lemstra
2
Lenzen
1
van der Ley
4
van Lieshout
1
Lieuwes
4
van Lily
1
Linker
5
Lonussen
1
Loot
4
Louws(Bergstra)
1
Luxwolda
1
Macintosh
1
Maria Sijbren Haites Speerstra
1
Maria van Koppen
1
Marian Imi Krommendijk
1
Marrink
2
Medema
1
van der Meer
8
Meij
1
Meijeringh
3
van der Meulen
van de Meulen
3
1
4
Meuskens
1
Miedema
4
Mijnlieff
4
Mulder
5
N
1
Nicoline Gerritsma
1
Nijdam
3
Niks
1
Noorderwerf
1
Norbruis
1
Norder
3
Nydam
4
Obree
1
Oostenveld
2
Oosterdijk
1
Oosthoek
1
Oosting
5
Oppedyk
1
Oppenhuizen
1
Otten
1
Otter
1
Overhaal
1
Pagels
8
van Pallandt
3
Pap
4
Pasma
11
Pebesma
1
Peenstra
1
Pekema
1
Pel
1
Pelle
1
Pieter Knip
1
Pijper
1
Pippel
1
Piso
1
Plaetzer
1
Ploeg
2
Posthumus
2
Postma
7
Prins
1
Pyters(Landstra)
1
Pytters
4
Quaedvlieg
1
Rapley
1
Reekers
1
Reins
1
Reitsma
5
Rensen
1
Richard Knip
1
Riemersma
2
Rienstra
2
van Riesen
2
Rietveld
1
Rignalda
4
Romkema
1
Ross
3
Roth
1
de Ruiter
1
Rusticus
1
Ruurds
1
Rypma
1
Saager
1
Saffrie
3
Salverda
1
Schaafsma
1
Schilstra
1
Schotanus
1
Schouwstra
1
Schrale
1
Schukken
1
Sengers
1
Sennema
1
Sibbolds
1
Siebesma
1
Sieperda
3
Sierx
1
Sietsma
1
Sijtzes
1
Sikkink
3
Sikma
1
Sixma
1
Sjoerds
2
Slagter
1
Slier
1
van der Sloot
2
Slot
1
Slump
7
Smeding
1
Smilde
1
Smit
4
Smits
3
Smits Schouten
2
Soennichsen
1
Sonderman
4
Spandau
1
Speerstra
671
Spoelstra
6
St.John
1
Steenhuizen
2
Sterk
1
Stine
5
Strampel
3
Strausz
1
Swart
3
Sybenga
1
Sybolt de Boer
1
Sybrens
1
Symons
1
Syperda
3
Sytzes
1
Talsma
1
Teades
1
Teppema
1
Terpstra
5
Thomas
1
Thompson
1
Tiedema
1
Tiemersma
1
Tilma
1
Tinga
1
Tj.Spanjer
2
Tjalsma
1
Tjipkes
1
Tjommes
1
Tolman
1
Tool
1
Topsvoort
1
Triboulloy
1
van Tuinen
1
Tuttle
1
Tymstra
1
Veenbaas
4
Veenstra
5
van der Veer
3
Veersma
1
Venema
1
Veninga
3
Verkaik
1
Vermaning
3
Verwoerd
1
Vink
1
Visser
10
Visserman
1
Voerman
2
Voogd
1
Vredenberg
1
de Vries
18
Vrolijk
2
Vrouw
3
Wagner
1
der Wal
van der Wal
1
1
2
Walenberg
1
Walstra
1
Walta
1
Ward
2
Warringa
2
Watses
1
Wattes
1
Weenings
3
Weersma
1
van der Weide
2
Welling
2
van der Werf
1
van der Werff
9
Wester
1
Westerterp
2
Westra
1
Wiebe Uiltjes Wijnja
1
van der Wier
1
van Wieren
1
Wiersma
2
Wietses Veersma
1
van Wigcheren
1
Wiglers
1
Wigles
1
Wijnia
1
Wijnja
3
Willems
1
Wisses
1
Wolffenbuttel
1
Woudstra
2
Wright
1
Wybrens
1
Ykes
1
Yntema
1
Ypkjen Knip
1
Ysbrands
1
Ysselstein
1
van der Zee
6
Zeilstra
1
Zeldenrust
1
Zijlstra
1
Zondervan
3
de Zwart
7
Zweed
1
van der Zypp
3
Zysling
1